Regulamin


1. Naprawa sprzętu odbywa się w kolejności przyjęcia.
2. Przebieg, zakres, koszt i czas naprawy ustalany jest podczas przyjmowania sprzętu do naprawy.
3. Na wykonaną usługę udzielana jest pisemna gwarancja.
4. Serwis QualityPC nie odpowiada za:
– karty sim, karty pamięci itp. nie wyszczególnione w formularzu lub dokumencie przyjęcia sprzętu do serwisu ( ale dokładamy starań aby oddać je po naprawie )
– oprogramowanie i dane zawarte na nośnikach klienta
5. Wady oprogramowania nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym i naprawiane są odpłatnie, po ustaleniu kosztów naprawy.
6. Odbiór sprzętu z serwisu możliwy jest tylko po wcześniejszym potwierdzeniu terminu. Za powiadomienie uważa się informację ustną w serwisie, kontakt telefoniczny w tym SMS lub mailowy.
7. Sprzęt nieodebrany z serwisu po okresie 3 miesięcy od powiadomienia o możliwości jego odbioru przekazywany jest do utylizacji.
8. Wydanie sprzętu z serwisu możliwy jest tylko po okazaniu dokumentu przyjęcia.
9. Uszkodzone podzespoły są traktowane jako odpad niebezpieczny, kody odpadów 16 02 13, 16 02 14, 16 80 01 – i zgodnie z przepisami podlegają utylizacji z zakładzie przetwarzania i nie są zwracane.

Regulamin wysłania sprzętu do naprawy.

1. Przyjęcie do naprawy sprzętu odbywa się po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu formularza, potwierdzeniu i nadaniu nr RMA przez Serwis QualityPC.
2. Potwierdzenie akceptacji przyjęcia sprzętu do naprawy zostanie przesłane przez Serwis na adres poczty elektronicznej oraz wiadomością SMS na podane dane z formularza.
3. Prosimy o nie umieszczanie na przesyłce ani na liście przewozowym żadnych informacji sugerujących co jest zawartością przesyłki – jedyne dopuszczalne sformułowania to elektronika, akcesoria. Wymagane jest podanie nr RMA.
4. Po otrzymaniu przesyłki Serwis bezzwłocznie dokona sprawdzenia dostarczonego sprzętu oraz poinformuje klienta potwierdzeniem jego dostarczenia odpowiednią wiadomością SMS.
5. Serwis QualityPC nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie dostarczanego sprzętu przez klienta.
6. Po naprawie sprzętu kontaktujemy się z klientem celem ustalenia w jaki sposób zostanie dokonana opłata za usługę oraz sposób zwrotu sprzętu. Z naszej strony polecamy wysyłkę kurierem UPS w cenie 20 zł (koszt bezpiecznego pakowania i przesyłki)
7. Klienci usług Groupon’a nie płacą za wykonana usługę (opłacili ją w momencie zakupu kuponu). Mogą skorzystać z naszego kuriera UPS lub zamówić własną przesyłkę z odbiorem w Serwisie QualityPC.
8. Nadawanie nr RMA wykonywane jest w godzinach pracy serwisu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 18-stej.